Amal

Boendestöd
I det här avsnittet får ni ta del av information om hur den viktiga insatsen boendestöd ser ut i Åmål. Maria Jorfors, personligt ombud, har åkt till socialpsykiatrins verksamhet Lotsen för att prata om detta med Dennis Carvajal Herrera som arbetar som boendestödspedagog.

Vad är boendestöd?
Hur får man tillgång till hjälpen?
Kostar det något?

Dessa frågor och mycket mer kan du få reda på i detta avsnitt.

Sysselsättning

I det här avsnittet får du lära dig om sysselsättningen för personer med psykisk ohälsa i Åmål. Maria Jorfors, operativ chef för Personligt ombud Fyrbodal, har åkt till verksamheten Lotsen centralt i Åmål för att samtala med Sofia Dahlman och Elis om denna viktiga insats.

Kontaktperson

Beräknas komma snart