Organisation

 

Hur PO-Fyrbodal startade

I september 2015 fick Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund, i uppdrag av socialcheferna att ta fram förslag till bemanning av personligt ombud inom Fyrbodal.  Även ett förslag på samverkan mellan de personliga ombuden skulle tas fram. Det tillsattes en arbetsgrupp som gemensamt arbetade med uppdraget. Syftet med uppdraget var att säkerställa tillgången av personligt ombud inom Fyrbodal, skapa samverkan gällande metoder, kompetensutveckling och kollegialt stöd. Syftet var också att säkra personligt ombuds fristående ställning gentemot socialförvaltningarna. 2017 presenterade Fyrbodals kommunalförbund den utredning som ligger till grund för organiseringen av verksamheten i Fyrbodal.

Personligt ombud Fyrbodal startade den 1 april 2018 efter att kommunerna slutit ett samarbetsavtal för att utveckla och driva en gemensam verksamhet med personligt ombud. Avtalet var upprättat mellan Trollhättans Stad - omsorgsnämnden, Bengtsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Tanum, Uddevalla, Vänersborg, Färgelanda, Strömstad och Åmål.

För verksamheten är Trollhättans Stad värdkommun och kommunerna köper tjänsten personligt ombud från värdkommunen. Verksamheten delfinansieras av ett statsbidrag och därefter finns en fördelningen av verksamhetens kostnader mellan kommunerna i förhållande till folkmängd och personer över 18 år.

 

Verksamheten idag

I juni 2019 meddelade Sotenäs kommun att de avsåg att kliva ur samverkan till 1 januari 2020. Lilla Edets kommun kontaktade verksamheten under 2019 och är sedan 1 januari 2020 en ny kommun i samverkan.

Verksamheten har 7,0 årsarbetare där tjänsterna är indelad i två områden/kluster. Enhetschefen arbetar 0,5 årsarbete som personligt ombud, 0,5 årsarbete som ansvarig, med placering i klustret för Trollhättans Stad.

 

Ledningsgrupp

Till verksamheten finns en ledningsgrupp utefter förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ledningsgruppen träffas 4 gånger per år. Ordförande för 2020 är förvaltningschef Eva Andersson, Lysekil.

Representanter ledningsgrupp:

Ordförande: Förvaltningschef Eva Andersson, Lysekil

Karin Hallberg, Socialchef Vänersborg

Jane Johansson, Förvaltningschef Trollhättan

Helena Mårdstam, Verksamhetschef Trollhättan

Tove Holmgren, Närhälsan

Gunilla Nemcek, Enhetschef psykosmottagningen Trollhättan

Rose-Marie Sandberg, Områdeschef, område lll, NU-sjukvården

Linda Biltmark, Samordnare Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen, vakant

Stefan Trollheden, Autism- och Aspergerföreningen

Jan-Gunnar Alexandersson, IFS

Anita Larsson, Attention Uddevalla