Dokument och rapporter

För år 2024

erfarenhetsrapport-2023.docx

 

För år 2023

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/redovisning/statsbidrag-rapport-personligt-ombud-kartlaggning-analys-2023.pdf

För år 2022

lagesrapport-for-verksamhet-med-personliga-ombud.pdf

För år 2021

pm-lagesrapport-for-verksamhet-med-po-2021-10-maj-2022.pdf

För år 2020

lagesrapport-for-verksamhet-med-po-2020_.pdf

 

Erfarenhetsrapport 2020

erfarenhetsrapport-2020.pdf

 

Folder Personligt ombud Fyrbodal

a5-personligt-ombud-ny-sept-23.pdf

OBS: Tänk på din skrivares inställningar vid utskrift av folder!

 

Affisch Personligt ombud Fyrbodal

a4-affisch-personligt-ombud.pdf

 

Powerpoint allmänhet/målgrupp/anhöriga

powerpoint-info-for-malgrupp-etc.pptx

Powerpoint kort version/myndighet
Denna version går även att få som Powerpoint med ljudfil till bilderna. Kontakta någon i verksamheten så får du den skickad per mejl.

powerpoint-for-kortare-information.pptx

 

Powerpoint lång version/myndighet

powerpoint-for-lang-information.pptx

 

Lägesrapport om verksamheter med Personligt ombud 2019 (S2018/06066/RS)

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/redovisning/statsbidrag-personligt-ombud-vissa-personer-psykisk-funktionsnedsattning-lagesrapport-2019.pdf

 

Utvärderingsrapport Lars Rönnmark Maj 2020

samsyn-ger-styrka-utvarderingsrapport-po-fyrbodal-31-maj-2020.pdf

 

Länk till livestreaming av utvärdering 22 september

https://youtu.be/PlhurpDg-NM

 

Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner.....

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2013-522

 

Socialstyrelsen Meddelandeblad nr 5/2020 juni

meddelandeblad-nr-5-2020.pdf