Personligt Ombud

 

Vem kan få personligt ombud?

* Du som har en psykisk funktionsnedsättning

* Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.

* Du som är över 18 år.

* Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

 

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga.

 

Personligt ombud kan:

* Vara ett stöd vid myndighetskontakter.

* Verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål.

* Vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

 

Viktigt att veta

Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen  dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och  tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när  uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator. 

Tillsammans bestämmer vi mötesplats.