Personligt Ombud

 

Vem kan få personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Våra bedömningsgrunder:

  • Tillhör du målgruppen?
  • Vad finns det för nätverk och insatser runt dig?
  • Har du ett uppdrag som är realistiskt och genomförbart?

Vi ser härifrån och framåt och försöker fokusera på det som går att påverka.

Olika myndigheter kan också hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud.

 

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga.

 

Personligt ombud kan:

  • Vara ett stöd vid myndighetskontakter.
  • Verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål.
  • Vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

 

Viktigt att veta

Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen  dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och  tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när  uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator. 

Tillsammans bestämmer vi mötesplats.