Dals Ed

Boendestöd
I det här avsnittet får du ta del av information om hur den viktiga insatsen boendestöd ser ut i Dals-Ed. Ni får höra när Louise Niklasson, personligt ombud, samtalar med Maria Reuter som är chef för socialpsykiatrin i kommunen.

Vad är boendestöd?
Hur får man tillgång till hjälpen?
Kostar det något?
Dessa frågor och mycket mer kan du få reda på i detta avsnitt.

Sysselsättning
I det här avsnittet får du lära dig om sysselsättningen i Dals-Ed. Louise Niklasson, Personligt Ombud, samtalar med Maria Reuter och Sabina Arbratt inom socialpsykiatrin.

Om jag skulle vilja ha en sysselsättning, hur gör jag då?
Vad kan jag göra på sysselsättningen?
Hur länge får man vara kvar på sysselsättningen?
Kostar det något?

Dessa frågor och mycket mer kan du få reda på i detta avsnitt.

Kontaktperson
I detta avsnitt samtalar Louise Niklasson, Personligt Ombud, med Maria Reuter och Sabina Arbratt om kontaktpersonsuppdraget och hur det kan se ut i Dals-Eds kommun.

Vad är en kontaktperson?
Hur får man en kontaktperson?
Kostar det någonting?

Dessa frågor och mycket mer kan du få svar på i detta avsnitt.