Vänersborg

Boendestöd
Beräknas komma snart

Sysselsättning

I det här avsnittet får du lära dig om Vänersborgs två olika sysselsättningar, 3:an och Fisketorget. Först samtalar Johanna Wassenius, personligt ombud, med Marina Johansson som arbetar på 3:an.

Därefter får vi höra det personliga ombudet Maria Lundgren samtala med Markus Kjellson och Tomas Nilsson om verksamheten Fisketorget.

Om jag skulle vilja ha en sysselsättning, hur gör jag då? 
Vad kan jag göra på sysselsättningen? 
Hur länge får man vara kvar på sysselsättningen? 
Kostar det något?
Vad skiljer verksamheterna åt?

Dessa frågor och mycket mer kan du få reda på i detta avsnitt.

Kontaktperson

I detta avsnitt samtalar Maria Jorfors, Personligt Ombud, med Anna-Karin Fahlgren om kontaktpersonsuppdraget och hur det kan se ut i Vänersborgs kommun.

Vad är en kontaktperson?
Hur får man en kontaktperson?
Kostar det någonting?

Dessa frågor och mycket mer kan du få svar på i detta avsnitt.